Wednesday, April 27, 2011

' h0T chaT '


assaLamuaLaikum dan saLam sejahtera
ada yang membaca, amatLah saya hargaI
saYa tak pinTa bLog inI dibaca dan diteLiTI
dan saYa taK memInta untuK difahamI buat sekIan kaLi inIe

isU kaLI inI yanG saYa ingin kongsIkan
HOT CHAT....
anda taHu apa itU...???

HOT CHAT inIe barU2 jer diaLamI dan dijalakAn sebagaI satU aktivitI p&p daLam keLas saAYa yang dijaLAnkan dan dikendaLi seLia oLeh pensyarAh yanG inGINkan perUbahan dan pemanTapan kerjasaMa daLAm dIrI kamI sebgaI ahLI kumpULan

kaedaH yang dIa guNakan tidak diketahUI kesahIhAn keberkesaNaN
taPI, saYA yaKIN dIa dah cuBa yang terbaIK
maLahan cubA membanTU kaMI smUa agaR LebIh mengharGai oraNg LaIn
seLain hargaI dirI sendiRi
maLah, meLaLui benda nIe jugaLah saYa fahaM mereka
kawan2 saya....


~ nIe kerusI taPi bukanLah bermaksUd kerusI nie yang digUnaKan ~

......HOT CHAT......

iNIeLah medIum P&P yang barU saYa & raKan terIMa
saTu kerusI akAn diLetaKKan di hadaPan keLAs
kemudIan aKan diPiLih aTAw mewaKILkan dIrI dengaN reLA haTI untuk ke dePan
sesI HOT CHAT akAn bermULA bILa maNa ada aJaraKan-rakAN yaNg duDUk di Depan

apabIla sesI nIe berMULA
kiTa akan LihaT dan memperkaTakan kelebIHan serTa kekuranGan si DIA
jadI, sebenarnYa
meLaLui perKAra NIe kter sedar dIrI kIta
taPi, iTu adaLAh atAs dasaR dIrI juga
sama adA sedar atAu pun saMa saJa
wakTu nIeLah Kita LuahKan semUa perasaAn paDa 0wang yang beradA di HadaPan aTau LebIh spesIfIknYa di Atas kerusI di hadaPan
wakTu nIe KamI ebrkOngsI apa yanG kaMi raSa pada individu tersebUt
dalAm masA yanG saMa, KaMI dimakLumkan juga dengaN perasAAn indIvidU tu sendIrI
jadI, di SiNI kaMi cuBa memahaMI antarA saTu saMa LaiN... (kaLau semUa cuBa buaT camtU Ler, taPi kaLau teTAp saMa...maKnaYan...bnDa Nie taK adA maKnaLaH...)

saYa puJi unTuk yaNg beraNi taMPIL beradA di HadaPan
tUk sedIa menerIma kritIkan darI kawan2
daN daLam maSa yaNg saMA membIna dirI dIa dan Juga yaNg LaiN...

taPi saTu jer saYa nAk baGITaHU
bILamaNa KAwan itu meLuahkan apa yanG dia Rasa
cuBaLAh amBIL perhaTian
jaNgan cepAt meLataH....daN bILamaNa dIa LuahKan aPa yaNg dia rasa
cubaLah Kita janGan uLang laYAnan yaNg saMa pada dIa
kaLau betUL2 Lah kIta inIe bUKan PENDENDAM...

sebenaRnya Kawan2 kIta mudaH mengaTakan keLemahan 0wang
taPi kita sukar menyedaRI keLemahan dIrI
sebaB itU keNA ada yaNg menegUri
dan bILA diTegur, perluLah terIma dan perbaIKI
taKKan mudah naK perbaIki..taPi beLajaRLah...
waLhaL, saYa sendIrI pun tenGah beLajaR berTOLERANSI
waLau kadanGkaLa raSa maLAs NAk pedULI
taPi sedaR atas kehIduPan denGAn manUsia dan Insan nIe
saYa cubaLah..waLAupUn munGKIn taK diHArgaI...

kawaN2 Yang saYA haRGai
KiTa nIe aKAn Lama hidUp kaT IPG
dan kadanGkaLa juJur haTi nie kaTAkan
andaI diberI peLuanG....
IPG iNIe saYA gadaIkan dan akaN saYa tinggaLkan
kerNa persekiTAran yang menyaKitKan
taPi, saYa sedaR
iNieLAh caBaran saYa untuK berhadapAn denGAn peLbagaI LAyaNAn daRI oranG Luar bIlamaNA menJadi gurU nanTI.....

akHir kaTa:
saYa daH penaT menghaRAp LAyaNAn yanG baIk
aPa yaNg saYA cuBa sekarAng
saYA cuBaLah baIkkan dIri yang emaNg dah burUk dan keJI
saYA taHU ada yanG tak puas haTI
kadangkaLA, samPai juga dekaT saya
walau darI mULut oranG LaiN
taPI, tak menGApaLAh....
i wILL take noTe
n eveN, iT just wriTing...
i apprecIate n wILL trY my besT t0 c0pe wiTh thaT
thaNks 2 ALL my frEnz
i wILL tRy 2 apprecIate aLL of Y0u
waLAu raSa saKit cikIt
taK apaLah...diasIng dan terasIng...

waLwahua'aLAm
nOte:
pada yanG membaca amaT saYA hargaI
dan Jika ada perkaTAan yaNg menggurIs haTi
saYA minta Maaf....
inSan LemaH dIrI dan serBa serbI....


No comments: