Wednesday, September 22, 2010

senYum


perNah kaLian sedaR maNis nyer senyuMan???
buaTkan jIwa memBunga seRIbu baHasa tanPa rasA saYu dI jIwa...
denGan seNyumaN seMua dUka daN derIta maHupUn nesTaPa baKaL kaLian buaNG daRI menaRI daLam taMan pemIkIran...

dI saaT jIwa KaLian merIntIh dan teraSa tergURIs
mamPukah kaLian tersenyUm manIs???
aTAu adaKAh kaLIan gaDai dengAn aiR maTA yanG berguGuran...??

jiKA dItanYA pada QaLbi...
jawaPAnnYA pasTI sukAr diUkiR senYUman dIrI
kerNA pasTI tangIsan YAng aKAn dIrI iRinGi
saBAn haRI meraTApI derIta haTI...uJIan ALLAH iTu pasTI menDatanGI hiDUp dIrI
waLAu sejauH maNA kaKI inGin berLArI
Ia pasTi menghaMpiRI....
akHIrnYA dIrI tewAs dengaN badaI uJIan ILAHI
LaLU menanGIsI setIap perILaku diRI yanG teLAh dILakUI
hinGGa menGhINa dIRI dI dePAn ALLAHURABBI....

MaTA kU hanYA mamPU meLihaT
namUn gaGAL menghaYAtI baiT hIDuP dirI
sabAn haRI maKIn gagaL menghadaPI....
akHIRnya terpeR0s0k daRi segaLA yanG ada...
kesabaRAn seriNGkali diUji dan diTAgIh unTuk dIberI
dengaN irINgan kemaRAhan daLAm haTI
kebencIAn daLAm dIrI
seMUa haRUs dicanTAs dengaN kesabaRAn diRI....
'SOBBARULMINALIMAN'

senYuman saTu uKiraN maNis yanG terUkIr di bIbIr insaN
kadaNGkaLA sukaR difahaMi dan dimengeRTI oLeh insAn yanG menutUp maTa haTI
daLAm keLeLahaN baDaI duNiawI
senYumaN masIh mamPu teruKIr buaT insAN yanG menYemAi ciNta ILAHI...
waLAu derITa yaNG diTAngguNG taK pasTI mamPU dIkendONg OLeh insAN bergeLAr maNUsIA inI...
TiTLE 'KHALIFATULLAH' pasTi terngianG buaT jIwA YANg penUh dengAn keiManAN daN ciNTa RABBI...No comments: